Om oss

Kabelforlegning i borehull

Metoden vår gir store økonomiske fordeler både
i byggeperioden og i driftsfasen. I tillegg vil samfunnssikkerheten bli bedre ivaretatt og naturen vil i en helt annen grad forbli uberørt.

Skåner natur og minsker vedlikehold

Kabelforlegning i fjell har flere fordeler sammenlignet med tradisjonell forlegning i bakken. Man unngår tidskrevende graving og bygging av master. Synlige inngrep i naturen reduseres til det minimale. Kabelforlegning kan dra nytte av instrumentering og tilstandsovervåking for å sikre enda høyere regularitet og pålitelighet ved anlegget.

Med RockRoller reduseres tid til planlegging, konsesjon og anleggsarbeid, og gir større forutsigbarhet for investeringskostnad og gjennomføringstid.
• Inngrep i naturen reduseres
• Rimeligere kabelinstallasjon
• Minimalt vedlikeholdsbehov
• Tilpasses til kundens kabel

Boreteknologi og sikkerhet

Kabelforlegning i fjell gir fordeler som redusert arbeid i høyden, mindre utstyr og det kreves færre personer for å gjennomføre arbeidet. Maskinell installasjon begrenser arbeid i rasutsatt, bratt og ulendt terreng. RockRoller er spesielt fordelaktig der hvor det er krevende å etablere infrastruktur med tradisjonelle metoder, slik som i urbane områder, forsering av fjell og ved frigjøring av verdifulle arealer. RockRoller-konseptet kan brukes i alt fra småkraft til de største kraftverkene og er gunstig for utbyggings- og modifiseringsprosjekter.

Det er i dag mulig å bore 3-4 km i fjell og i løsmasser.
• Tryggere arbeidsforhold
• Installasjon uavhengig av årstid og vær
• Værsikkert
• Beskyttet mot sabotasje, skred og graveskader
• Ingen linjevedlikehold
Interessert i noen av våre tjenester?

Lurer du på hvordan vi kan hjelpe deg?