OM GRUPPEN

Bærekraft

LOS Gruppen har en sterk forpliktelse til bærekraft og tar ansvar for å redusere klimaavtrykket vårt. Dette gjør vi gjennom energieffektive løsninger og tjenester, samt engasjement for samfunnsansvar.

4. God utdanning

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

LOS Gruppen har helt fra starten hatt et sterkt ønske om å kunne tilby gode lærlingplasser, og dette har vært en sentral del av selskapets suksesshistorie. Grunnleggerne Jakob Særsten og Martin Lønning, begge faglærere innen elektro ved videregående skole, hadde en lidenskap for å gi lærlingene en solid og god læretid da de startet LOS Elektro.

Siden den gang har LOS Gruppen jobbet målrettet med å rekruttere lærlinger, og hovedsakelig fra egne rekker. I år, 2023, planlegger konsernet å ta inn omtrent 20 lærlinger, noe som vil øke antallet lærlinger til rundt 50 totalt i selskapene våre. Dette utgjør mer enn 10% av arbeidsstokken vår, og viser vår dedikasjon til å utvikle og utdanne morgendagens fagarbeidere.

7. Ren energi til alle

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle

Med et sterkt engasjement for bærekraftig energi, har LOS Gruppen satt en ny standard for drift og utvikling innen elektrobransjen. I LOS Gruppen har de en imponerende avdeling som produserer mer strøm enn de forbruker, viser de vei for en mer selvforsynt fremtid. Men det stopper ikke der - konsernet har også et fokus på å hjelpe kundene med å elektrifisere bilparker, installere solceller på bygg, optimalisere energiforbruket på bygg og skip, og til og med elektrifisere havner og skip. Med sin ekspertise innen batterilagring og bærekraftig energi, har LOS Gruppen virkelig satt seg i førersetet for en grønnere fremtid.

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Vi i LOS Gruppen jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i egenbedrift og i våre leverandørkjeder, blant annet gjennom samarbeid og oppfølging. Konsernet streber etter å tilrettelegge for anstendige arbeisplasser med ordnede forhold for alle våre ansatte. Vi arbeider for å øke produktiviteten og fremme bærekraftig økonomisk vekst i konsernet og i ringvirkningene rundt driften vår. LOS Gruppen jobber med Åpenhetsloven.

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

LOS Gruppen ønsker å bidra til en bedre miljøtilstand, og derfor vil vi oppmuntre våre leverandører til å tilpasse sin virksomhet og produkter for å redusere miljøpåvirkningen. Vi vil også forsøke å bruke produkter fra produsenter som har strenge miljøkrav og samtidig tilfredsstiller kravene til kvalitet, funksjonalitet og ytelse. Spesielt ønsker vi å fokusere på å minimere emballasje, bruke miljøvennlig transport, ha en papirløs arbeidsplass og sortere avfall på en måte som reduserer behovet for deponi.

13. Stoppe klimaendringene

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem (Basert på en erkjennelse av at FNs rammekonvensjon om klimaendring er det viktigste internasjonale og mellomstatlige forumet for forhandlinger om globale tiltak mot klimaendringer.)

Vi har både egne prosjekt og kundeprosjekt der vi jobber for å stoppe klimaendringene. Vi arbeider blant annet med å tilrettelegge for klimavennlige løsninger for bolig og bygg, elektrifisering av skip og transport, og arbeider mot "null hus" på alle våre kontorer. I tillegg har vi produkter som fremmer en bedre fremtid; Zinus som jobber med fossilfrie havner og skip, og Olvondo Teknologi som har en unik varmepumpe teknologi for industri.