OM GRUPPEN

Politikk og etikk

Vi utfører tjenestene våre på en bærekraftig måte for å bidra til FNs Bærekraftsmål, samtidig som vi forplikter oss til å overholde lover og forskrifter. LOS Gruppen har nulltoleranse for skader og helsepåvirkninger, og vi legger til rette for en helsefremmende arbeidsplass for våre ansatte . Vår fokus på sikkerhet, kvalitet og miljø bidrar til kontinuerlig forbedring.

LOS Gruppen AS har som mål å etablere seg som en pålitelig og kompetent leverandør innen elektroinstallasjon, kraftdistribusjon, kabelhåndteringsløsninger, maskinering og skipsservice. Vi utfører våre tjenester på en mest mulig bærekraftig måte, og dermed bidrar vi til FNs bærekraftsmål. Vi arbeider kontinuerlig for at våre tjenester og produkter skal tilfredsstille kundens krav og forventninger, og vi forplikter oss til å overholde gjeldende lover og forskrifter. Vår daglige drift tar sikte på å hindre og forebygge at mennesker, miljø og materiell blir utsatt for skade.

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs, og de deltar aktivt i bedriftens utforming, inkludert arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Vi har et nulltoleranse for skader og helsepåvirkninger på arbeidsplassen, og tilrettelegger derfor for en helsefremmende arbeidsplass for våre ansatte. Vi oppfordrer alle ansatte til å varsle om kritikkverdige forhold uten frykt for represalier. Fokuset vårt på sikkerhet, kvalitet og miljø bidrar til kontinuerlig forbedring.

Vi har tydelige mål for helse, miljø og kvalitet basert på risikovurderinger, miljøaspekter og program for å nå målene. Vi arbeider målrettet for å sikre at våre kunder velger de beste miljø- og bærekraftige løsningene, og vi sikrer at alle i organisasjonen forstår våre ambisjoner innen HMS.

Ved å opprettholde vårt fokus på sikkerhet, kvalitet og miljø, ønsker vi å bidra til at vår arbeidsplass er et trygt sted å være for våre ansatte, kunder og underleverandører. Vi ønsker også å være våre kunders foretrukne valg ved å levere produkter og tjenester av høy kvalitet på en bærekraftig måte. Våre kjerneverdier er leveringsdyktighet, omtanke og stolthet.