Vil du være med i utviklingen av det grønne skiftet?

LOS Gruppen
-
26/8/2019

LOS Gruppen, gjennom selskapet Zinus AS, utvikler og leverer innovative løsninger for lading og landstrømtilkobling til skip. Løsningene har et minimalt fotavtrykk og krever begrensede tilpasninger av eksisterende kaianlegg. Zinus er så langt levert til havner i Bergen, Ålesund og Kristiansund og et stadig økende antall ordrer under design og produksjon. Nylig ble en betydelig ordre med NORLED signert, for leveranse av autonome ladeløsninger til elektriske ferjer i 7 fergesamband langs norskekysten.I tillegg til den positive interessen fra eksisterende kunder opplever vi stor interesse fra nye potensielle kunder. For å fortsatt være en foregangsbedrift innen det grønne skifte trenger vi en dyktig ingeniør som kan bidra til utvikling av eksisterende og fremtidige løsninger.Du er fremragende på produkt- og konseptutvikling, fortrinnsvis mekanisk design. Som ingeniør hos oss vil du få ansvaret for produktutviklingen fra idefasen til ferdigprodusert løsning. Dine evner til å arbeide selvstendig og kommunisere/presentere løsninger er derfor viktig for at du skal lykkes.Interessert? Ta kontakt med daglig leder i Zinus Finn Inge Langeland tlf: +47 40603902, Personalsjef i Los Gruppen Kjetil Aga Gjøsæter - 40863501 eller daglig leder i Innleie og Rekruttering Torgrim Andersen tlf: +47 901 55 553Send din CV til mail@iogr.no og marker med "Ingeniør – produktutvikling".

Interessert i noen av våre tjenester?

Lurer du på hvordan vi kan hjelpe deg?