Statkraft har valgt LOS Cable Solutions

LOS Gruppen
-
19/3/2020

Statkraft har valgt LOS Cable Solutions som leverandør på Hylen vannkraftverk hvor Statkraft skal oppgradere kabelanlegget fra 300kV til 420kV. LOS Cable Solutions takker for tilliten og er stolte over at vi får utføre dette prosjektet på det høyeste spenningsnivå i norsk energiproduksjon. Inkludert i arbeidene er også sanering av dagens oljekabelanlegg samt anleggsarbeider i form av nye føringsveier utendørs. At LOS Cable Solutions kan bidra til å sikre fortsatt produksjon av norsk ren energi, er helt i tråd med våre verdier, strategier og sist men ikke minst, FNs bærekraftmål. Med Statkraft på referanselisten befester vi vår posisjon i markedet med de beste løsningene. Prosjektet starter umiddelbart og skal være ferdig i 2021.

Interessert i noen av våre tjenester?

Lurer du på hvordan vi kan hjelpe deg?