Relasjonsbygger for det grønne skiftet

LOS Gruppen
-
26/8/2019

LOS Gruppen, gjennom selskapet Zinus AS, utvikler og leverer innovative løsninger for lading og landstrømtilkobling til skip. Løsningene har et minimalt fotavtrykk og krever begrensede tilpasninger av eksisterende kaianlegg. Zinus er så langt levert til havner i Bergen, Ålesund og Kristiansund og et stadig økende antall ordrer under design og produksjon. Nylig ble en betydelig ordre med NORLED signert, for leveranse av autonome ladeløsninger til elektriske ferjer i 7 fergesamband langs norskekysten.I tillegg til den positive interessen fra eksisterende kunder opplever vi stor interesse fra nye potensielle kunder. Til å følge opp og utvikle markedet videre trenger vi derfor en dyktig relasjonsbygger. Hos oss vil du rapportere direkte til daglig leder og ha tett kontakt med beslutningstakerne hos kunde.Du har en maritim teknisk bakgrunn og fortrinnsvis erfaring fra salg. Selv om vi har en god pipeline på fremtidige prosjekter, vil du som selger hos oss være avhengig av å både utvikle eksisterende og nye kunder for å lykkes. Det vil også være en klar fordel med kjennskap til offentlige anskaffelser og beslutningsprosesser.Interessert? Ta kontakt med daglig leder Zinus Finn Inge Langeland tlf: +47 40603902, Personalsjef i Los Gruppen Kjetil Aga Gjøsæter - 40863501 eller daglig leder Innleie og Rekruttering Torgrim Andersen tlf: +47 901 55 553.Send din søknad til mail@iogr.no markert med "Selger - Zinus".

Interessert i noen av våre tjenester?

Lurer du på hvordan vi kan hjelpe deg?