LOS-selskaper skaper nøkkelferdige leveranser for renere byluft

LOS Gruppen
-
2/12/2019

Havner i byer over hele verden har problemer med dårlig luftkvalitet. Et viktig tiltak er å elektrifisere havnene, slik at skip som ligger til kai kan koble seg til strømnettet og dermed ikke forurenser unødig. LOS-selskapene Zinus AS og LOS Cable Solutions AS har leverer nå nøkkelferdige landstrømsanlegg til nordiske havner.Store bedringer i byluftkvalitetenDet jobbes på flere fronter for å redusere forurensende utslipp og støy i havner. Når cruiseskip med flere tusen gjester skal forsynes med energi fra egne maskiner blir det mye utslipp og støy.– Zinus-løsningene for landstrøm gir stor lokal miljøgevinst, sier Finn Inge Langeland, adm. dir. i Zinus AS. – I en av de største havnene i Norden kan årlig gevinst i redusert utslipp tilsvare så mye som 450 000 personbiler, ved 160 MW elektrifisering, sier han.­­­­Totalleveranser er nøkkelen Zinusproduktene ble for første gang lansert for et internasjonalt marked på NorShipping-messen i begynnelsen av juni 2019. – Det ble umiddelbart en suksess, sier styreleder i Zinus AS, Arne Mæland.Zinus AS er del av LOS Gruppen og sammen LOS Cable Solutions leverer de nøkkelferdige løsninger. De tar hånd om hele prosjektet fra fremføring av el-kraft til havnene og til havnen er klargjort med moderne, banebrytende tilkoblingsprodukter for fartøy.– Vi er nå i gang med havnene i Bergen, Ålesund og Kristiansund, og er i samtale med flere av de største havnene i Skandinavia, sier Finn Inge Langeland. – Det er totalløsningene våre som skaper den store interessen.Totalansvar for kunden.– Med våre Zinusprodukter vil LOS Cable Solutions AS sørge for en komplett turnkey-løsning i samarbeid med kunden: Anlegget prosjekteres, bygges og settes i drift til avtalt tid og med avtalt kvalitet.Vi tar ansvar for hele prosjektet og kunden har bare en leverandør å foholde seg til. – I tillegg kan vi nå også bistå våre kunder med finansieringsordninger som kan være en kombinert leasing/låne avtale, forteller adm. dir Jan Torstensen i LOS Cable Solutions ASStøtter flere av FNs bærekraftmål– LOS Gruppen bidrar gjennom sine ulike selskaper totalløsninger som støtter mange av FNs bærekraftsmål, forteller Arne Mæland: 3. God helse, 7. Ren energi for alle, 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 9. Innovasjon og infrastruktur, 12. Ansvarlig forbruk og produksjon, og til slutt 13. Stoppe klimaendringene. – Ja, det er i tråd med LOS Gruppens målsetting om å være en betydelig leverandør til det grønne skiftet, avslutter Thorstensen. – Det er både meningsfullt og viktig!

Interessert i noen av våre tjenester?

Lurer du på hvordan vi kan hjelpe deg?