LOS Gruppen styrker satsingen innen el-kraftmarkedet

LOS Gruppen
-
10/8/2022

1. september etableres LOS Power Service AS som et datterselskap av LOS Cable Solutions og blir dermed et nytt selskap i LOS Gruppen.

LOS Cable Solutions har hatt en eventyrlig utvikling siden starten i 2018 og hadde en omsetning på 176 millioner kroner i 2021.

LOS Power Service skal i hovedsak satse på høyspentmontasje innen landanlegg og offshore inntil 420 kV.

Daglig leder André Ånneland, som tidligere jobbet i LOS Elektro, forteller at selskapet også vil satse på fornybar energi og rammeavtaler både lokalt i Bergensregionen og nasjonalt.

Sterkere fagmiljø gir bedre konkurransekraft – Med LOS Power Service ønsker LOS Gruppen å samle all sin kompetanse innen høyspentmontasje i ett selskap.

Ved å legge til rette for et styrket fagmiljø og økt kapasitet, er målet vårt er å levere enda bedre tjenester og å styrke vår posisjon i det nasjonale el-kraftmarkedet, sier Jan Torstensen, styreleder i det nye selskapet som vil være operativt fra 1. september 2022. Kompetansen og kapasiteten innen høyspentmontasje vil ikke bare komme til nytte i våre egne prosjekter, vi vil også kunne tilby våre tjenester som montasjepartner lokalt og nasjonalt.

Nye arbeidsplasser– El-kraftmarkedet er spennende for LOS Gruppen.

Vi bygger satsingen på vår solide kompetanse, særlig innen effektiv prosjektledelse og den gode fleksibiliteten i vår organisasjon, sier Jakob Særsten, konsernleder i LOS Gruppen. Særsten forteller også at gjennom LOS Power Service ønsker konsernet å etablere enda flere trygge arbeidsplasser og å videreføre tradisjonen med å ta inn ungdommer som lærlinger.

LOS Gruppen har hatt en betydelig utvikling og vekst siden starten for snart 40 år siden, og hadde i 2021 en omsetning på 910 millioner kroner og rundt 400 ansatte.

Interessert i noen av våre tjenester?

Lurer du på hvordan vi kan hjelpe deg?