LOS Elektro skal arbeide på Norges fregatter

LOS Gruppen
-
29/2/2024

Kongsberg Naval Services AS (KNS), et selskap eid av Kongsberg Maritime og Kongsberg Defence & Aerospace, er valgt som hovedleverandør for å gjennomføre vedlikehold, modifikasjoner og mulig levetidsforlengelse av Norges fregatter i Fridtjof Nansen-klassen.

Forsvarssektoren bruker i dag både egne verksteder og flere eksterne leverandører på hovedvedlikehold og oppgraderinger av fregattene. Den strategiske rammeavtalen vil frigjøre vedlikeholdskapasitet på Haakonsvern og gir en økt kapasitet ved å benytte KNS sine fasiliteter både i Florø (Westcon) og Ågotnes (CCB).

LOS Elektro er med i denne leveransen som en leverandør til CCB, så dette er en viktig avtale for LOS Elektro. Vi ser frem mot å være med på å tilby Forvaret effektive og bærekraftige vedlikeholdstjenester i tett samarbeid med andre leverandører.

-  Sjøforsvarets fregatter er komplekse kampfartøy som stiller høye kompetansekrav til den som skal vedlikeholde og oppgradere dem. Når vi nå får benytte oss av norsk forsvars- og maritim industri til vedlikehold og oppgradering av fregattene er jeg trygg på at vi vil få gode resultater, sier sjef Sjøforsvaret, kontreadmiral Oliver Berdal.

Interessert i noen av våre tjenester?

Lurer du på hvordan vi kan hjelpe deg?