LOS Elektro har sikret seg kontrakter for 100 millioner.

LOS Gruppen
-
30/12/2019

LOS Elektro AS har blitt tildelt to viktige rammeavtaler. Rammeavtalene omfatter leveranse av elektroarbeider i forbindelse med ordinær drift og vedlikehold av Helse Bergen sin bygningsmasse og operative elektroanlegg i Bergen og omegn og Statsbygg i Bergen. Kontraktene vil ha en varighet på inntil 4 år.For LOS Elektro AS vil disse avtalene være en viktig brikke i økt forutsigbarhet og ikke minst en kvalitet og tillitserklæring. Kontraktenes verdi vil være inntil 100 millioner kroner, over en fireårs periode. LOS Elektro vil med disse kontraktene øke bemanningen i Bergen.Disse avtalene vil sikre LOS Elektro AS gode leveranser å gi stabil og høy aktivitet på vedlikehold, samt gi oss styrket markedsposisjon. Det er LOS Elektro sin Avdeling i Bergen, som er lokalisert på Straume som vil ha ansvaret for kontraktene. Vi er stolte over denne tildelingen og takker Helse Bergen og Statsbygg for tilliten og ser frem til samarbeidet.Per Oddmund Særsten, Leder for Bygg og Anlegg i LOS Elektro og Daglig Leder Oddgeir Alvsvåg.

Interessert i noen av våre tjenester?

Lurer du på hvordan vi kan hjelpe deg?