LOS Cable Solutions har ferdigstilt arbeidet med ny nettforsyning til industriparken på Herøya

LOS Gruppen
-
22/9/2023

I 2019 kunne vi med stolthet og glede meddele at vi hadde vunnet anbud for nettselskapet Lede AS, om etablering av ny 132 kV forsyning til Herøya. Bakgrunnen for anbudet var en rekke industrisatsninger på Herøya, som krevde utskifting av eksisterende 66 kV luftledning til ny 132 kV kabelforbindelse.

 

«Det å bygge smarte nett som utnytter all ledig kapasitet er avgjørende for å kunne levere ren energi til det grønne skiftet.» sier Marius Eliassen, prosjektleder i Lede AS.

 

Kontrakten medførte at LOS Cable Solutions hadde mye aktivitet i Porsgrunn over en toårsperiode.

 

Vi startet tidlig etter kontraktsignering et tett samarbeid med oppdragsgiveren Lede, og leverte rådgivning i forbindelse med revidert konsesjonssøknad, MTA-plan og prosjektering av føringsveier, inkludert boring under Porsgrunnselven, fylkesvei og i fjell. I forbindelse med optimalisering av kabelanlegget ble resultatet en dobling av overføringskapasiteten sammenlignet med kravspesifikasjonen i anbudsdokumentene.

Som hovedentreprenør var vi ansvarlige for å etablere riggfasiliteter både for våre egne og underentreprenører i den tverrfaglige gjennomføringen av prosjektet.

 

Våre ledere i felt holdt høyt fokus på arbeidernes helse, sikkerhet, og trivsel, samt på å fremme et miljø som skapte best mulig kommunikasjon mellom alle involverte parter.

 

«Alle parter var bevisst på å opprettholde åpen dialog og god samhandling helt fra starten av. Dette gode prosjektklimaet klarte vi å ta vare på i hele prosjektets levetid, noe som var en helt avgjørende faktor for at prosjektet ble så vellykket som det ble», forteller prosjektlederen Jørgen Dannevig.

 

«LOS Cable Solutions har vært fleksible og løsningsorienterte gjennom hele prosjektet og håndtert uforutsette hendelser på en ryddig måte med høyt fokus på HMS.» fortsetter Marius Eliassen.

 

I dette prosjektet ble det benyttet obligatorisk PersonligSikkerhetsinstruks (PSI), med den hensikt å involvere alle prosjektets deltakere i HMS arbeidet. En PSI skal leses, forstås og signeres før det gis tillatelse til å utføre arbeid på anlegget. Vi mener at denne prosessen var med på å skape en sterkere bevissthet og deltakelse innen helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS), og bidro også til at alle involverte fikk god dialog med våre Anleggsledere.

Etter det vi vet, var også dette prosjektet en av de første byggeplassene i Norge som hadde permanent utplassert hjertestarter.

 

«Vi tror nok denne prosjektspesifikke HMS introduksjonen har vært med å bidra til at alle tenkte gjennom arbeidet på forhånd, ikke tok unødvendige sjanser og at vi fikk gjennomført prosjektet uten fraværsskader» sier Jørgen Dannevig.

 

Prosjektet involverte tre forskjellige boreoperasjoner, hver med sin boremetode. Jørgen Dannevig minnes «alle som var involvert i prosjektet følte en bølge av lettelse og glede når borekronen kom ut nøyaktig på de forhåndsbestemte koordinatene. Vi satt også en ny norgesrekord under Porsgrunnselva i styrt løsmasseboring for høyspenningskabelanlegg».

Prosjektet har også inkludert annet arbeid som:

 

·     Ansvar for idriftsettelse av hele høyspenningsanlegget

 

·     Levering og installering av 7,5 kilometer med 132/170 kV høyspenningskabler

 

·     Montering av 21 høyspenningsskjøter og endeavslutninger.

 

·     Utført installasjon og montering av 11kV kabelanlegg med oljefylte overgangsskjøter og levert kabelstativer

 

·     Design og konstruksjon av hang-off for kabler, med mulighet for inspeksjon og vedlikehold

 

·     Levering og montering av overgangsskjøter mellom oljetrykksatte kabler og PEX-kabler på 132kV spenningsnivå

 

·     Levering, montering og terminering aven betydelig mengde G96 fiberkabel.

 

·     Levering, montering og idriftsettelse av DTS-system (fiberoptisk sensorsystem for realtime overvåkning av kjernetemperaturen på høyspenningskabler), med sømløs integrering til Ledes Driftsentral.

 

«Beregning av overføringskapasiteten i kabler er ofte svær konservative, og bruk av DTS-systemet for temperaturovervåkning av kabelen har latt oss utnytte kapasiteten i kabelanlegget til det fulle.», forklarer Marius Eliassen.

 

«Dette har vært et omfangsrikt, krevende og ikke minst lærerikt og utrolig spennende prosjekt å få lov og ta del i», sier Jørgen Dannevig.

 

Og legger til: «Vi ønsker i den anledning å rette en stor takk til Skagerak Energi for godt samarbeid, Lede AS for tilliten, støtten og den gode dialogen, samt alle våre underentreprenører og dyktige Anleggsledere som bidro til at dette ble et suksessprosjekt».

Interessert i noen av våre tjenester?

Lurer du på hvordan vi kan hjelpe deg?