LOS Cable Solution som en rådgivende entreprenør

LOS Gruppen
-
11/7/2023

LOS Cable Solutions er i dag en totalentreprenør i elkraftmarkedet, og vi leverer totalentrepriser innen kabelanlegg, linje og stasjonsanlegg over hele Norge. I følge Øystein Håvik, Teamleder Engineering, er tiden er inne for å lansere selskapet som en rådgivende entreprenør. Vi har tatt en prat med han for å høre mer om dette. 

-LOS Cable Solutions har tatt store skritt de siste årene og er nå en rådgivende entreprenør. Hva legger dere i det?

Vi har jobbet strategisk med kompetansebygging og tiltrekning av de beste talentene innen kompetanse og drift. Målet har vært å bli en foretrukken totalleverandør i bransjen, og vi føler at vi har lykkes med det. Med en stadig voksende gruppe dyktige og dedikerte ingeniører med flerfaglig kompetanse, mener vi at tiden er inne for å lansere oss som en rådgivende entreprenør

For oss er en rådgivende entreprenør en entreprenør som har egen kompetanse innen prosjektering og anlegg. Praktisk erfaring og løsninger er like viktige som ingeniørkunsten i prosjektutviklingen. En rådgivende entreprenør bidrar til sømløs overlapp mellom alle faser av et prosjekt, fra konseptvalg og tidligfaseplanlegging til design, konsesjon, detaljprosjektering, ferdig bygget anlegg og spenningssetting. Ved å involvere en rådgivende entreprenør vil sluttkundene oppleve høyere kvalitet på leveransene, samtidig som byggetiden og kostnadene reduseres.

Som rådgivende entreprenør bygger vi bro mellom prosjekteringshusene og utførende entreprenører. Vår kompetanse og praktiske erfaring med bygging av anlegg bidrar til å forbedre planleggingen. Tilpassede og skreddersydde løsninger basert på entreprenørerfaring mener vi er verdifull "innovasjon" å ta med til prosjekteringsfasen.

Våre erfarne medarbeidere har lang erfaring innen kabel-,linje- og høyspenningsanlegg i nettanlegg og kraftproduksjon. Vi følger bransjestandarder, kundekrav og beste praksis for å sikre at alle leveranser oppfyller kundens krav og forventninger. Med vår kunnskap kan vi skreddersy løsninger som tar hensyn til kundens spesifikke behov og mål.

Som rådgivende entreprenør tar vi ansvar for grensesnittene, reduserer kompleksiteten for våre kunder og sikrer sømløs gjennomføring fra konsept til spenningssetting. Vi fokuserer kontinuerlig på å optimalisere prosessene og sikre at prosjektene leveres trygt og sikkert innenfor avtalte tidsrammer og budsjett.

 

-Dere har også styrket kompetansen deres på høyspentanlegg og etablert LOS Power Service i fjor?

LOS Cable Solutions ble etablert som en prosjektgjennomføringsorganisasjon med spesialisering innen prosjektledelse, prosjektering og anleggsledelse. Vi så behovet for å styrke oss på montasje siden og etablerte derfor LOS Power Service høsten 2022. Dette har ytterligere styrket vår kompetanse innen høyspenningsanlegg.

 

Med etableringen av LOS Power Service har vi nå kapasitet til å betjene egne prosjekter, samtidig som LOS Power Service kan levere selvstendig på mindre komplekse prosjekter.

LOS Power Service har hovedkontor på Straume utenfor Bergen og har vokst til å bli et team på 18 ansatte, alle med erfaring innen høyspenningsfaget. Vi vil også tilby opplæring for Gruppe H-montører i fremtiden.

Selskapet vil fokusere på montasjetjenester i prosjekter, drift og vedlikehold. Montørene i LOS Power Service bidrar viktig til forbedrings- og innovasjonsprosesser i hele organisasjonen. Ofte kommer de beste ideene og erfaringene fra de som står i utfordringene på feltet. Tilbakemeldinger og forslag fra feltarbeidet er derfor svært verdifulle for vår videre utvikling og forbedringsprosesser.

 

-Hvordan har reisen mot å bli en rådgivende entreprenør vært?

Våre største kunder er netteiere, kraftprodusenter og private og offentlige aktører innen ny kraftkrevende industri. Etter fem spennende år i drift føler vi at vi har oppnådd stor tillit i markedet. Denne tilliten forplikter og er avgjørende for å opprettholde suksessen.

Investering i kompetanse har vært en prioritet for oss for å bygge og opprettholde tilliten. Vi har også jobbet med å samle kompetanse. For øyeblikket fokuserer vi på å bygge videre med ingeniørene samlet i Bergen. Ved å samlokalisere LOS Power Service og ingeniørene i LOS Cable Solutions, styrker vi samholdet og kulturen på tvers av selskapene.

I løpet av reisen har vi utfordret den tradisjonelle tilnærmingen til ingeniørarbeid og hvordan ting vanligvis gjøres. Et eksempel på dette er valget av beregningsverktøy for kabelanlegg. I stedet for å bruke de tradisjonelle metodene, har vi valgt å benytte Comsol Multiphysics. Dette verktøyet, basert på Finite Element metoden, gjør det mulig for oss å simulere virkeligheten uten begrensningene som følger med standardiserte beregningsmetoder. Så vidt vi vet, er vi den eneste entreprenøren i bransjen som bruker et så komplett og avansert verktøy.

Etter hvert som kundene har blitt kjent med oss, har vi merket en økende etterspørsel der sluttkundene ønsker oss med tidlig i prosjektutviklingen. Det er også gledelig at de etablerte rådgivingshusene ønsker oss velkommen. Vi har allerede gjennomført flere rådgivingsoppdrag der kombinasjonen av teknisk kunnskap og praktisk erfaring har vært etterspurt.

 

-Dere har også videreutviklet deres NoDig-kabelforlengelsesteknologi, Rockroller®, og satser på solcelleteknologi for deres kunder?

 

Vi har etablert selskapet Vår Sol, som vil bygge, eie og drive solparkanlegg med en størrelse på 5 MWp og mer. Vi har fått stor positiv respons fra grunneierne vi er i dialog med, og vi jobber nå med prospekter i hele Sør-Norge. LOS Cable Solutions vil være ansvarlig for prosjektering og bygging av solparkene som lanseres under Vår Sol.

 

Samtidig har vi etablert NGB i samarbeid med en partner fra datasenterbransjen. NGB vil være en rådgiver innen etablering av datasentre i Norden. Et av fokusområdene for NGB er innovasjon, varmegjenvinning og sirkulærøkonomi i forbindelse med datasenterdrift. Vi satser på state-of-the-art datasentre med vannkjølte datamaskiner, som gir mulighet former effektiv konvertering av ellers tapt varme til energi som kan brukes i annen industri.

RockRoller® er en teknologi som gjør det mulig å installere kabler i borehull og rør over flere kilometer. Teknologien og rettighetene eies nå av LOS Cable Solutions.

Vi har allerede gjennomført flere spennende kabelprosjekter ved bruk av boreteknologi og RockRoller®, inkludert en verdensrekord og en norgesrekord for kabelanlegg. Vi vil fortsette å utvikle, produktifisere og gjøre teknologien kommersielt tilgjengelig for alle.

 

-Som en rådgivende entreprenør og totalentreprenør er dere en one-stop shop for høyspenning- og infrastrukturmarkedet. Hva er veien videre for dere nå?

Det er vanskelig å spå hva fremtiden bringer, men vi vil fortsette å satse på kompetanse og innovasjon for å bli en komplett aktør i fornybarmarkedet.

 For å oppfylle våre forpliktelser i overgangen fra fossile til fornybare energikilder, tror vi at kundene i økende grad vil delegere mer ansvar til leverandørindustrien. Hvis vi som leverandører skal klare å møte fremtidens behov og krav, er det avgjørende at vi har kunnskapen og verktøyene som trengs for å løse disse oppgavene på en tilfredsstillende måte.

Kompetansebygging og rekruttering spiller en viktig rolle nå som LOS Cable Solutions er en rådgivende entreprenør. Evnen til å tiltrekke oss de beste prosjektlederne, ingeniørene og anleggslederne er avgjørende for suksessen vår.

Vi vil fortsette å vokse med antallet ingeniører fremover, og vi opererer i et marked der kravene til disiplinkunnskap er mangfoldige. Som en rådgivende entreprenør må vi kontinuerlig vurdere hva som er viktig og hvilken type kunnskap vi trenger.

Samtidig som vi vokser som organisasjon, ønsker vi å ha større muligheter til å rekruttere nyutdannede. En god balanse mellom erfarne og nyutdannede medarbeidere vil være positivt for oss når vi bygger kompetanse og tillit. Vi ønsker også å få flere kvinner inn i organisasjonen vår!

 

Vi tror på deling av ekspertise og erfaring på tvers av bransjen. Gjennom åpenhet og samarbeid, der vi lærer av hverandre og drar nytte av felles erfaringer, kan vi sammen bidra til å heve nivået for hele bransjen. Det er gjennom åpenhet og samarbeid at vi kan skape synergier og realisere de beste og mest innovative løsningene.

Vi ønsker alle som er nysgjerrige på oss velkommen til å ta kontakt. Vi tilbyr fleksible ordninger for våre ansatte i en organisasjon der det er rom for alle.

- Jeg håper og tror at de fleste opplever LOS CableSolutions positivt, som en entreprenør som skiller seg ut, avslutter Håvik.

Interessert i noen av våre tjenester?

Lurer du på hvordan vi kan hjelpe deg?