LEVERANDØR AV DET GRØNNE SKIFTET

LOS Gruppen
-
2/12/2019

LOS Gruppen har utviklet en logo/vignett for «bærekraft-bryter»Logoen har fått forløpning i fargene for å vise dybde og

symbolisere dynamikk i prosessen. Dessuten gir forløpningenen god, visuell effekt mot den mørke LOS-bakgrunnen.LOS Gruppen får med dette sitt eget symbol for bærekraft ogkan bruke det som påminner om konsernets bidrag og fokus påalle aspekter av begrepet.SWITCH TO A SUSTAINABLE FUTURE er en tekst med dobbel«bunn»; her har du muligheten til å skru på prosessen for enbærekraftig framtid. Samtidig er det er oppfordring til å gjøre

Interessert i noen av våre tjenester?

Lurer du på hvordan vi kan hjelpe deg?