Kobler el-fartøy tørt med opptil 7,5 MW uansett vær og vind

LOS Gruppen
-
2/12/2019

LOS-selskapet Zinus AS lanserte i 2019 ferdige løsninger for automatisk, tørr strømtilkobling av alt fra små servicefartøy via hurtigbåter til ferger. Pluggløsningen er garantert for 50.000tilkoblinger og opptil 7,5 MW ladekapasitet. Norled har signert avtale for syv fergesamband.Løsningen bærer samme navn som selskapet. Den ble presentert i juni 2019 på Nor- Shipping. Bare to måneder senere var kontrakt signert med Norled for 38 enheter ombord i fartøy og 16 ladestolper på land.

– Vi er i dialog med potensielle kunder over hele verden, forteller adm. dir. Finn Inge Langeland.SOLID LOS-FUNDAMENTSom en del av LOS-gruppen inngår Zinus i en virksomhet med omfattende utviklings-, prosjekterings-og installasjonskompetanse. LOS Elektro er elektroinstallatør på for industri, infrastruktur, offshore,maritim sektor og private.LOS Marine opererer innenfor skipsservice og LOS Cable Solutions leverer høyspent infrastruktur.Med dette miljøet i ryggen, kan vi påta oss komplette leveranser både ombord i fartøy og på land,sier Langeland. Gjennom etableringen av Zinus AS i januar 2019 ble det satt fullt trykk påkommersialiseringen. Selskapet driver med overskudd og positiv kontantstrøm allerede.HOLDE FARTØY I DRIFTLangeland forteller at arbeidsfrekvensen ved samband Zinus installeres er så ekstrem som 10 minutteri drift og under 10 minutter ved kai. Da skal det kobles og lades raskt. I motsatt fall vil fartøy få driftsproblemer.– Løsningen er basert på at det enkleste ofte er det beste.I dag er vi den eneste leverandøren på markedet som kan garantere å koble tørt uansett vær og vind i arktiske forhold.Prinsippet er patentsøkt, sier han. Landstrømtilkoblingen Zinus skiller seg fra typiske industrikonstruksjoner på kaianleggog er designet for å passe inn i det offentlige miljø. Zinus gir mulighet for lokasjonstilpasset farge og materialbruk, haret minimalt fotavtrykk og krever minimale inngrep i eksisterende kaianlegg.NORSKUTVIKLET OG -PRODUSERTDesignet tar også visuelt lite plass på kaianlegg og havner. Også sekundærfunksjoner som innebygget belysningfor kaiområdet har designerne tenkt på. Løsningen er i tillegg blant markedets rimeligste.Alle produkter er designet, utviklet og produsert i Norge. Interessen er så stor at vi blir trukket med av kunder ut iverden og rekrutterer for å håndtere etterspørselen.

Interessert i noen av våre tjenester?

Lurer du på hvordan vi kan hjelpe deg?