Hitachi ABB Power Grids og LOS Cable Solutions AS er valgt av Lyse Elnett AS for ELMEK leveranse til nye Tronsholen transformatorstasjon.

LOS Gruppen
-
23/11/2020

Hitachi ABB Power Grids og LOS Cable Solutions AS er valgt av Lyse Elnett AS for ELMEK leveranse til nye Tronsholen transformatorstasjon.

Leveransen inkluderer i hovedsak nytt 145kV GIS anlegg med 8 felt, kontrollanlegg, hjelpeanlegg og reaktor samt nytt 145kV kabelanlegg. Selskapene ble valgt med bakgrunn i det beste forholdet mellom pris og kvalitet.

LOS Cable Solutions vil stå for anskaffelse og installasjon av ca 15000m 145kV kabler og tilbehør. Kablene skal termineres i ny GIS, i trafoer, samt i nye endemaster; til sammen 85 termineringer. Prosjektet inkluderer også 9 skjøter mot eksisterende kabler samt sanering av oljefylte kabler og tilhørende oljetrykksanlegg.

Tidligere har Hitachi ABB Power Grids og LOS Gruppen jobbet sammen i mange prosjekter. Erfaringene fra dette samarbeidet dras nå videre inn i en komplett leveranse, der lang og tung erfaring kombineres med styrken fra et ungt og fremoverlent høyspentkabelmiljø. På kort tid har selskapene etablert et solid samarbeidsklima som vil bære frukter i et omfangsrikt prosjekt som Tronsholen. Fokus på HMS, samspill med sidekontrakter og risikoforståelse i alle arbeidsoperasjoner ligger bak prosjektplanleggingen og organiseringen i prosjektet. Prosjektet er godt igang og er planlagt gjennomført innen utgangen av 2021.

Interessert i noen av våre tjenester?

Lurer du på hvordan vi kan hjelpe deg?